เรื่อง :: การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

     
 

 

 
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 -29 กรกฏาคม 2559
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ (หอประชุมใหม่ข้างสระว่ายน้ำ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 กรกฎาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102