เรื่อง :: สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

     
 

 

 
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเนื้อเยื่อปลอดเชื้อ
วันที่ 23 สิงหาม พ.ศ.2559
ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
จัดโดย ศูนย์เพาะเลียงเนื้อเยื่อปลอกเชื้อพัมนาสู่การส่งออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 สิงหาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102