เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ ออกเสียงประชามติ

     
 

 

 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมในพิธี
เดินรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ ออกเสียงประชามติ

"7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง"

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น.
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 สิงหาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102