เรื่อง :: การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันแรก

     
 

 

 
  การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2559
11-13 สิงหาคม 2559 สำหรับบัณฑิต (ปริญญาตรี) ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (หอประชุมใหม่ใกล้สระว่ายน้ำ)
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 สิงหาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102