เรื่อง :: พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป

     
 

 

 
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) และตักบาตรและพระสงฆ์ 89 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอยดุลยเดช
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 มกราคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102