เรื่อง :: พิธีบุญประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2560

     
 

 

 
        เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปี 2560 ได้จัดการทำบุญประจำปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เวลา 09.15 - 12.00 น. พิธีสงฆ์ประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร แก่ผู้เข้าร่วมพิธี  
     
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 พฤษภาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102