เรื่อง :: การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
เวลา 17.00 น.
ณ หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 สิงหาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102