เรื่อง :: โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับครู ให้กับนักศึกษาในโครงการครูพันธุ์บึง

     
 

 

 
  โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับครู ให้กับนักศึกษาในโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12-13 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 พฤษภาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102