เรื่อง :: ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

     
 

 

 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ 23 พ.ค.61 เวลา 09.30 น.
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 พฤษภาคม 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102