เรื่อง :: งานนิทรรศการ ปันความรู้พี่สอนน้อง OPEN HOUSE By IT

     
 

 

 
  OPEN HOUSE By IT
งานนิทรรศการ ปันความรู้พี่สอนน้อง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
จัดโดย นศ. ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาการบริหารโครงการและเทคโนโลยี
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102