เรื่อง :: โครงการจิตอาสาทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ แบบไม่กลับกอง ครั้งที่ 2

     
 

 

 
  โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติ
กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ แบบไม่กลับกอง
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
ณ พื้นที่โครงการครูพันธุ์บึง
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
12 เมษายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102