เรื่อง :: บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

     
 

 

 
  บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)  
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 เมษายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102