เรื่อง :: บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562( รอบ 2)

     
 

 

 
  บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562( รอบ 2)
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
30 เมษายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102