เรื่อง :: โครงการ "ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     
 

 

 
  โครงการ "ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชมพรรษาครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ พื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 กรกฎาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102