เรื่อง :: โครงการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  โครงการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ณ สนามโรงยิม1 สนามฟุตซอล สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
31 กรกฎาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102