เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมเดชฟาร์ม

     
  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายสมเดช เสนาะคำ กรรมการผู้จัดการบริหาร สมเดชฟาร์ม โดยมีผศ.รพีพรรณ กองตูม ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอำนวยการ  
            
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 พฤษภาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102