เรื่อง :: การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ดอกคูนเกมส์ครั้งที่ 51

     
   
         การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอกคูนเกมส์ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 รู้กฏกติกา นักกีฬาแข่งขัน ไมตรีต่อกัน กีฬาสัมพันธ์ดอกคูนเกมส์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 ธันวาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102