เรื่อง :: งานจักสานหัตถรรกรรมพื้นบ้าน กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย : งานจักสานหัตถรรกรรมพื้นบ้าน กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม (127) อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 มีนาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102