เรื่อง :: ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

     
   
         คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.)มูลนิธิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลจอมบึง เทศบาลนครจอมพลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ระหว่าง วันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงาน
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102