เรื่อง :: พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
3 ธันวาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102