เรื่อง :: โครงการค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

       วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม ฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

: 2022-08-02 14:41:00