เรื่อง :: พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

       พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2022-09-06 15:19:10