เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธี พร้อมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2022-06-30 15:30:54