เรื่อง :: พิธีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา"

       วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา" ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการ

: 2022-10-03 08:58:01