เรื่อง :: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2557-2558
ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2556
ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

: 2013-09-12 16:42:40