เรื่อง :: ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5 ตอน ร่วมสำนึกคุณค่าท้องถิ่นไทย

       

ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5  ตอน ร่วมสำนึกคุณค่าท้องถิ่นไทย 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับททท.และอบจ.ราชบุรีจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล การแสดง แสง สี เสียงร่วมสำนึกคุณค่าท้องถิ่นไทย 
                    ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานประเพณี “ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5”ตอน “ร่วมสำนึกคุณค่าท้องถิ่นไทย”โดยนายวินัย รุ่งฤทธิ์เดช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คสม. นางสาวดวงใจ คุ้มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัดงานเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 สำหรับการจัดงานในปีนี้คณะกรรมการคสม.ต้องการยกระดับการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลให้เป็นงานระดับจังหวัดและระดับประเทศ และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะครบรอบ 60 ปี ในปี 2557 จึงได้จัดงานดังกล่าวให้เกิดความเชื่อมโยงกัน
                    นายวินัย รุ่งฤทธิ์เดช กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีไฮไล้ท์ คือกิจกรรมการแสดงแสง เสียง สื่อผสม วิพิธทัศนา ชุด “พระบารมีไท้แผ่ไพศาล ตำนานของกาลเวลา” โครงเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพที่มีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์จักรีและจังหวัดราชบุรี การเสด็จประพาสถ้ำจอมพลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรากเหง้าความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีดารานักร้องโจนัส แอนเดอร์สัน ร่วมแสดงพร้อมนักแสดงกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย และหัวหน่วยราชการร่วมแสดง อาทิ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดี กำหนดจัดการแสดงแสง สี เสียงในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณเวทีเชิงเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมีพิธีเปิดงานในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 
                    สำหรับจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การโชว์ว่าวของสมาคมนักบินว่าว ประเทศไทย กิจกรรมประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลของนักศึกษา การแข่งขันปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล การเดินขึ้นเขาจอมพลชมวิวเมืองจอมบึง การปั่นจักรยานเที่ยว ชมสวนรุกขชาติและบริเวณรอบถ้ำจอมพล การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันชกมวยไทย การแสดงของนักศึกษาและนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ของแต่ละคณะ การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 นิทรรศการของชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และมหกรรมดนตรีทุกค่ำคืน 

อ้างอิง :: http://www.mcru.ac.th/m1/m_news.php?n_id=TVRFeU5RPT0=

: 2013-10-29 10:50:10