เรื่อง :: พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557

       

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
และบัณฑิต มหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2555-2556 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กล่าวแสดงความยินดีในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557
ณ หอประชุมใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2014-08-04 03:25:35