เรื่อง :: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 12-28 สิงหาคม 2557 เชียงใหม่

       


มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12-28 สิงหาคม 2557 เชียงใหม่
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

: 2014-08-20 21:28:58