เรื่อง :: กิจกรรมกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันกีฬา SCIENCE CLUB และ SCIENCE NIGHT57 วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557

       


กิจกรรมกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
การแข่งขันกีฬา SCIENCE CLUB  เวลา 8.30 -13.00 น. 
ณ อาคารพลศึกษา
SCIENCE NIGHT57  เวลา 18.00 น.เป็นตันไป (พิธีเปิด 20.00 น.)
ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 2014-08-25 03:25:34