เรื่อง :: ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรัทธาสมุทร

       

     
 

 

 
 
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
 
     
     
     

: 2016-02-09 10:59:25