เรื่อง :: โครงการสัมมนา หัวข้อ "Young Love รักเป็นปลอดภัย" โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล

       

     
 

 

 
  โครงการสัมมนา หัวข้อ "Young Love รักเป็นปลอดภัย" โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล
จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นวิทยากร
เพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษา
และลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีการสร้างอนาคตที่ดีในการเรียนให้สำเร็จ
กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
กำหนดจัดกิจกรรม
ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
เวลา 12.00 - 15.00 น.
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ (หอประชุมใหม่)
 
     
     
     

: 2016-03-17 11:41:25