เรื่อง :: งานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป

       

     
 

 

 
  งานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-10-19 13:22:00