เรื่อง :: ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)

       

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559
 
     
     
     

: 2016-12-01 15:17:00