เรื่อง :: พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป

       

     
 

 

 
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) และตักบาตรและพระสงฆ์ 89 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอยดุลยเดช
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-01-20 16:07:00