เรื่อง :: ภาพพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2553 วันที่ 17 มิถุนายน 2553

       

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2553 วันที่ 17 มิถุนายน 2553
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

>>>. . . คลิกเพื่อชม . . .<<<

: 2010-06-18 11:38:10