เรื่อง :: โครงการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       

     
 

 

 
  โครงการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ณ สนามโรงยิม1 สนามฟุตซอล สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

: 2019-07-31 13:37:00