เรื่อง :: โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ

       


โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ
ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2553 และ 11 - 13 สิ่งหาคม 2553
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง>>>  คลิกเพื่อชม <<<

: 2010-08-02 16:33:44