เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียอย่างง่ายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์
เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียอย่างง่ายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

 

>>> คลิกเพื่อชม <<<

: 2010-08-04 17:14:51