เรื่อง :: โครงการค่าย IT เพื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       

 

โครงการค่าย IT เพื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนบ้านในล็อค อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

>>> คลิกเพื่อชม <<<

 

: 2010-08-04 17:17:44