เรื่อง :: "วันสงกรานต์สานใจ"

       วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้บริหารเข้าร่วมงาน "วันสงกรานต์สานใจ" ณ ลานวัฒนธรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เป็นถวายปิ่นโตกลับวัด เพื่อลดระยะเวลาและการสัมผัสใกล้ชิด

: 2021-04-22 12:48:00