เรื่อง :: การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป

       การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือ เอลละเฟิ่น แคมป์ ราชบุรี Elephant Camp โดยการฝึกอบรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

: 2021-12-13 13:33:00