เรื่อง :: โครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2564

       โครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ โรงยิมพละศึกษา 1,2 และห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

: 2021-12-20 13:33:00