เรื่อง :: ทำบุญเลี้ยงพระอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

       ทำบุญเลี้ยงพระอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

: 2022-01-19 16:30:00