เรื่อง :: การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนายวฤทธิ์ เหล็กขำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น “นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565"

: 2022-03-17 15:34:00