เรื่อง :: พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564

       พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564 "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2022-02-15 10:34:00