เรื่อง :: กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 4 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงยิมพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

: 2022-04-19 09:45:17