เรื่อง :: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

       วันที่ 20 เมษายน 2564 ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนคู่มือจากงานประจำเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขั้นของบุคลากรสายสนับสนุน

: 2022-04-22 09:19:46