เรื่อง :: “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2565

       วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2565 ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2022-04-25 08:16:33