เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 / 2565

       วันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 / 2565 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: 2022-04-04 16:34:00