เรื่อง :: ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

       

           ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 49 ตำแหน่ง
2. นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 24 ตำแหน่ง
4. นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 ตำแหน่ง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://web.cpd.go.th หรือ https://cpd.thaijobjob.com/
 


: 07 พ.ย. 2560